Luister naar

Meer dan de helft van populaties stadsvogels slinkt

Nieuws
De huismus, de kauw, de merel en de spreeuw: typische vogels die in de stad broeden. Ze zijn er echter steeds minder vaak te zien, want hun populaties nemen juist in de stad af.
Hans-Lukas Zuurman
vrijdag 7 december 2018 om 03:00
Meer dan de helft van populaties stadsvogels slinkt
Meer dan de helft van populaties stadsvogels slinkt cbs-sovon

Den Haag

Van de twintig soorten stadsvogels die er in 1990 waren, is de populatie bij dertien in 2017 afgenomen, blijkt uit cijfers die Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceren. De kuifleeuwerik is in de loop der jaren helemaal verdwenen uit Nederland. En van de verzameling Europese kanaries was vorig jaar nog maar 1 procent over van het aantal in 1990.

Alleen de huiszwaluw blijft de vleugels uitslaan: de vogelsoort nam zowel in de stad als daarbuiten toe. Deze groei volgt op een afname van ongeveer 80 procent in de decennia voor 1990. De onderzoekers zien een vogel als stadsvogel als meer dan 32 procent van de Nederlandse populatie broedt in stedelijk gebied. Dat was in 2015 16 procent van het landoppervlak.

Van zes soorten is de populatie sinds 1990 stabiel. Het gaat om de ekster, de gaai, de groenling, de koolmees, de pimpelmees en de putter. Het aantal eksters en kauwen neemt de laatste tien jaar overigens weer toe. De groenling, de koolmees en met name de staartmees nemen echter de laatste tien jaar juist weer af in aantal. Buiten de steden groeien de populaties van sommige van deze soorten nog wel. Het CBS meldt dat bij zeven soorten sinds 1990 landelijk gezien het aantal is toegenomen. Vier soorten zijn stabiel gebleven, terwijl negen soorten ook landelijk achteruitgaan. Van acht soorten ligt de populatie-ontwikkeling in het stedelijk gebied lager dan landelijk. Dit geldt onder meer voor de putter, de zanglijster en de groenling.

Voor geen enkele soort ligt de ontwikkeling in het stedelijk gebied hoger dan wat landelijk is waargenomen. Volgens de onderzoekers wijst dat erop dat de stedelijke omgeving voor stadsvogels als broedplek minder geschikt is geworden ten opzichte van het buitengebied. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Waarom het zo verschrikkelijk moeilijk is om twintiger te zijn. 'De meesten van ons zwerven wat rond'

Twintiger zijn is vaak fantastisch, maar ook een superfrustrerende zoektocht, ontdekte Bas Derks. Samen met andere twintigers begint hij het EO-platform 'Hoedan'. 'Ooit worden we dertig, maar hoe? Dat zoeken wij uit.'

Afbeelding

Marvin Huiting is SGP'er en lid van een pinkstergemeente. 'Dopen gaat niet over politieke inhoud'

Marvin Huiting is evangelisch en SGP'er in Groningen. Waarom voelt een pinksterchristen zich thuis bij een reformatorische partij? 'Ondanks dat je geen typische SGP-achterbanner bent, kan het wel jouw partij zijn.'

Afbeelding

Oud en koud: koelere woningen vormen gezondheidsrisico voor ouderen

Ouderen die de thermostaat lager zetten, vergroten hun gezondheidsrisico’s. Deze winter komen meer onderkoelde ouderen op de spoedeisende hulp terecht. ‘Dit is geen leven, maar ik ben doodsbang dat ik straks moet bijbetalen.’

Afbeelding

'Het terugdringen van de methaanuitstoot scheelt een halve graad opwarming'

Veel mensen weten dat het broeikasgas methaan uit de ontdooiende permafrost vrijkomt. Minder bekend is dat het ook in Nederland ontsnapt uit vervuilde sloten en meren.

Afbeelding

Jiska wil de jongste waterschapsbestuurder ooit worden. 'De gemiddelde leeftijd ligt boven de 60'

De meeste studenten van haar leeftijd bereiden zich voor op hun tentamens, maar Jiska Taal is druk bezig met de voorbereidingen voor de waterschappen. Ze maakt kans de jongste waterschapsbestuurder ooit te worden.

Afbeelding

Ouders voelen zich niet gehoord bij rechter

Ouders voelen zich in familie- en jeugdrechtzaken onvoldoende gehoord. Om kinderen en hun ouders in zaken over bijvoorbeeld uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen betere rechtsbescherming te bieden, moeten jeugdrechters zich actiever en nieuwsgieriger opstellen.