Luister naar

Meer dan de helft van populaties stadsvogels slinkt

Nieuws
De huismus, de kauw, de merel en de spreeuw: typische vogels die in de stad broeden. Ze zijn er echter steeds minder vaak te zien, want hun populaties nemen juist in de stad af.
Hans-Lukas Zuurman
vrijdag 7 december 2018 om 03:00
Meer dan de helft van populaties stadsvogels slinkt
Meer dan de helft van populaties stadsvogels slinkt cbs-sovon

Den Haag

Van de twintig soorten stadsvogels die er in 1990 waren, is de populatie bij dertien in 2017 afgenomen, blijkt uit cijfers die Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceren. De kuifleeuwerik is in de loop der jaren helemaal verdwenen uit Nederland. En van de verzameling Europese kanaries was vorig jaar nog maar 1 procent over van het aantal in 1990.

Alleen de huiszwaluw blijft de vleugels uitslaan: de vogelsoort nam zowel in de stad als daarbuiten toe. Deze groei volgt op een afname van ongeveer 80 procent in de decennia voor 1990. De onderzoekers zien een vogel als stadsvogel als meer dan 32 procent van de Nederlandse populatie broedt in stedelijk gebied. Dat was in 2015 16 procent van het landoppervlak.

Van zes soorten is de populatie sinds 1990 stabiel. Het gaat om de ekster, de gaai, de groenling, de koolmees, de pimpelmees en de putter. Het aantal eksters en kauwen neemt de laatste tien jaar overigens weer toe. De groenling, de koolmees en met name de staartmees nemen echter de laatste tien jaar juist weer af in aantal. Buiten de steden groeien de populaties van sommige van deze soorten nog wel. Het CBS meldt dat bij zeven soorten sinds 1990 landelijk gezien het aantal is toegenomen. Vier soorten zijn stabiel gebleven, terwijl negen soorten ook landelijk achteruitgaan. Van acht soorten ligt de populatie-ontwikkeling in het stedelijk gebied lager dan landelijk. Dit geldt onder meer voor de putter, de zanglijster en de groenling.

Voor geen enkele soort ligt de ontwikkeling in het stedelijk gebied hoger dan wat landelijk is waargenomen. Volgens de onderzoekers wijst dat erop dat de stedelijke omgeving voor stadsvogels als broedplek minder geschikt is geworden ten opzichte van het buitengebied. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Energierekening is steeds vaker een worsteling. 'Het had nog veel erger kunnen zijn'

Ruim een miljoen huishoudens worstelden in 2022 met het betalen van hun hoge energierekening. Dat is meer dan een verdubbeling, vergeleken met 2020. Waar zijn de problemen het grootst?

Afbeelding

Gaat je Nederlands achteruit als je bijna alleen maar Engelse boeken leest?

Veel jongeren luisteren Engelse muziek, kijken Engelstalige series en lezen steeds vaker een Engels boek. Maar wat betekent dat voor hun Nederlands? ‘Studenten kennen voor ‘impact’ geen Nederlands synoniem’

Afbeelding

Rijkswegen, viaducten en tunnels zijn te langdurig en te zwaar belast

Infrastructuur en Waterstaat heeft nu de handen vol aan achterstallig onderhoud. Nieuwe wegen, meer asfalt: dáár maakten politici graag goede sier mee. Maar nu blijkt dat geen viaduct of tunnel het eeuwige leven heeft.

Afbeelding

Ondernemer opent gratis supermarkt voor kwetsbare gezinnen: 'Op drijfzand kan je geen toekomst bouwen'

Gratis boodschappen doen? Vanaf dinsdag is dat mogelijk voor kwetsbare gezinnen uit Amsterdam Nieuw-West. De enige voorwaarde is dat ze hulp accepteren, zodat ze na acht maanden weer op eigen benen kunnen staan.

Afbeelding

Nieuwe richtlijn jeugdbescherming: wees terughoudend met uithuisplaatsingen en plaats kinderen sneller terug

Jeugdbeschermers moeten terughoudender zijn met het uit huis plaatsen van kinderen en vervolgens alles doen om die kinderen weer zo snel mogelijk thuis te laten wonen. Dat stelt de aangepaste richtlijn over uithuisplaatsingen.

Afbeelding

Reeën en herten zijn de grootste houtrovers: 'Zaailingen van bestaande bomen krijgen nauwelijks kans'

Houtroof uit de natuur is van alle tijden en geen trend vanwege de hoge energieprijzen. Maar de Nederlandse bossen worden wel ‘gesloopt’. Daders zijn reeën en herten.