Luister naar

Nederland overvraagt biomassa twee tot vier keer

Nieuws
Energiecentrales bijstoken met biomassa, gebouwen erop verwarmen en de tank ermee volgooien is niet milieuvriendelijk en niet klimaatneutraal, waarschuwt Natuur & Milieu.
Petra Noordhuis
vrijdag 7 december 2018 om 08:11

Utrecht

Biomassa is een verzamelterm voor al het materiaal dat afkomstig is van levende organismen, meestal planten, zoals hout, mest, maïs en afval. De onderhandelaars in het Klimaatakkoord willen de CO2-uitstoot omlaag brengen door biomassa te gebruiken voor mobiliteit, elektriciteit en in de industrie. ‘Mensen denken dat biomassa duurzaam en klimaatneutraal is, omdat planten het broeikasgas CO2 opnemen’, zegt Kristel Lageweg, woordvoerster van Natuur & Milieu . Maar dat is lang niet altijd het geval, volgens de natuurbeschermings- en milieuorganisatie. Het gebruik van biomassa kan de CO2 -uitstoot juist verhogen en het kan elders op de wereld tot problemen leiden, zoals hongersnood en ontbossing.

In de nieuwe biomassa-visie van Natuur & Milieu is onderzocht voor welke toepassingen het gebruik van biomassa wel en niet verantwoord is. Er zijn milieu- en sociale risico’s aan biomassa verbonden, omdat er op de wereld namelijk helemaal geen ruimte is om alle gewenste biomassa te telen. Het zou ten koste gaan van de ruimte voor akkers en natuur. Het kan daardoor leiden tot ontbossing, verlies van dier- en plantensoorten, landroof en tot concurrentie met voedselteelt. Ook is de inzet van biomassa vrijwel nooit klimaatneutraal, omdat er veel CO2 vrijkomt bij de productie en verwerking.

overvraging

Experts van Natuur & Milieu hebben het beschikbare aanbod van biomassa en de vraag ernaar tot en met 2030 onderzocht. Daaruit blijkt dat er te weinig biomassa beschikbaar is voor alle gewenste toepassingen, hoewel onderhandelaars in het Klimaatakkoord daar wel op mikken. Nederland overvraagt biomassa twee tot vier keer, is de conclusie.

Biomassa staat nu in de plannen als manier om stroom op te wekken, huizen te verwarmen en auto’s te laten rijden. Er zijn volgens Natuur & Milieu betere manieren om de CO2-uitstoot terug te brengen. Zo kan stroom beter worden opgewekt via zon en wind. Huizen kunnen verwarmd worden met warmtepompen of met aardwarmte. ‘In nieuwbouw moet je in elk geval geen pelletkachels toepassen, wat nog wel gebeurt. Nieuwe gebouwen moeten namelijk goed geïsoleerd zijn en in goed geïsoleerde gebouwen doen warmtepompen goed hun werk.’

Biomassa in de autotank stoppen, is wat Natuur & Milieu betreft ook uit den boze. Auto’s kunnen op schoon opgewekte stroom rijden. Daarnaast kan het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets worden gestimuleerd. Lageweg: ‘Investeer liever in de transitie naar elektrisch rijden.’

in de bouw

Biomassa moet vooral ingezet worden daar waar geen alternatieven zijn, zegt Lageweg. ‘Het zal vooral nodig zijn in de grondstoffensector, als alternatief voor plastic en aardolie. Ook in de bouw is biomassa nodig, zo is hout belangrijk voor stevige constructies. Het is ook nodig daar waar het lastig is te stoppen met fossiele brandstoffen, zoals in de staalindustrie, waar hoge temperaturen bereikt moeten worden voor het smelten van staal en in de internationale lucht- en zeevaart.’

De lucht- en zeevaart zal wel kleiner moeten worden, volgens de organisatie, want voor al die vaar- en vliegbewegingen kunnen nooit genoeg biobrandstoffen worden geproduceerd.

Om problemen te voorkomen moet Nederland nu al duidelijke criteria en randvoorwaarden opstellen die de duurzaamheid van gebruikte biomassa garanderen en die sturen op de meest wenselijke inzet van de beschikbare biomassa, vindt Natuur & Milieu. De eerste stap is het afschaffen van subsidie voor biomassa. Dat geld zou beter besteed kunnen worden aan echt duurzame energie. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Corona heeft situatie arbeidsmigranten amper verbeterd. 'We moeten een fundamenteel ander gesprek voeren'

De coronacrisis maakte de kwetsbare positie van arbeidsmigranten in cruciale sectoren pijnlijk zichtbaar. Toch heeft dit amper geleid tot verbetering van hun leef-, werk- en woonomstandigheden in Nederland.

Afbeelding

Belangenorganisaties boeren zetten kabinet onder druk en willen concessies in stikstofbeleid

De verkiezingsoverwinning van BBB zet de onderhandelingen over het Landbouwakkoord op scherp. De boerenbelangenorganisaties voelen zich erdoor gesterkt en eisen concessies van het kabinet. Agractie wil die nog deze week.

Afbeelding

Op dit nieuwe platform vinden vluchtelingen gratis spullen. 'Vaak vluchten ze maar met één tasje'

Een kinderstoel, fietszitje of een bak met houten speelblokken: sinds dinsdag kan iedereen op het nieuwe platform Goods for Refugees gratis spullen aanbieden aan vluchtelingen in Nederland.

Afbeelding

Afbeelding

Kinderen en jongeren bellen sinds corona meer met Kindertelefoon. En vaker met emotionele problemen

Het aantal kinderen en jongeren dat de Kindertelefoon belt met emotionele problemen, neemt toe. De hulplijn voerde het afgelopen jaar ruim 40 procent meer gesprekken over dit thema dan vóór de coronacrisis.

Afbeelding

Basisschoolkinderen leren deze week hoe een clitoris werkt. 'Sommige ouders vinden het te expliciet'

Duizenden kinderen op basisscholen krijgen deze week les over seksualiteit en relaties. 'Het is goed dat kinderen leren dat de clitoris een lichaamsdeel is, net als een arm en een been.'