Hausse aan hulpaanvragen

Gemeenten verwachten een toeloop van hulpaanvragen omdat het kabinet met ingang van 1 januari de eigen bijdrage voor ‘maatschappelijke ondersteuning’ heeft verlaagd tot maximaal 17,50 euro per vier weken.

Nederland

meer ‘Nederland’