Arts-onderzoeker: 'Arts behandelt in laatste fase te lang door'

Patiënten in Nederland ontvangen in de laatste fase van hun leven talrijke overbodige medische interventies. Zij slikken medicijnen die geen enkele zin meer hebben en ondergaan handelingen die gericht zijn op genezing, ook als genezing niet meer mogelijk is.

Nederland

meer ‘Nederland’