Luister naar

Nederland zegt massaal ja tegen rekeningrijden

Nieuws
Een ruime meerderheid van de ­Nederlanders wil de huidige wegenbelasting inruilen voor een vorm van rekeningrijden. Zelfs veelrijders (meer dan dertigduizend kilometers per jaar) en rechtse kiezers zijn overtuigd voorstander van kilometerbeprijzing.
Dion Mebius redactie vk
dinsdag 29 januari 2019 om 03:00

Amsterdam

Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van de Volkskrant.

Van de 3263 volwassen Nederlanders die I&O Research ondervroeg, is 58 procent voor de invoering van een vorm van rekeningrijden. Slechts 20 procent is tegen. Hiermee heeft de meerderheid van de bevolking dus een andere mening dan het kabinet, dat kilometerheffing in het regeer­akkoord tot taboe verklaarde.

Desondanks wordt op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel onderzoek gedaan naar een systeem waarbij niet het bezit maar het gebruik van de auto wordt belast. In het ontwerp-Klimaatakkoord is vastgelegd dat nog dit jaar een verkenning door het Rijk moet uitwijzen wat de consequenties voor de schatkist zijn van een invoering van een vlaktaks, tolheffing voor specifieke wegen of een spitsheffing.

Politiek willen met name CDA en VVD hun vingers niet aan het onderwerp branden; sinds de jaren tachtig blokkeren deze partijen elke poging om rekeningrijden in te voeren. Het vragen van een bedrag per gereden kilometer wordt door deze partijen beschouwd als ‘automobilistje pesten’.

De bevolking ziet dat in meerderheid anders: betalen per kilometer is eerlijker dan het huidige vaste tarief dat nu geldt voor gebruik van de Nederlandse wegen, zeggen zij. Met een systeem van kilometerbeprijzing wordt immers betaald voor het gebruik, terwijl dit nu niet geldt. Verder verwacht een meerderheid van de burgers dat rekeningrijden meer effect heeft tegen files dan de aanleg van asfalt. Ook voorzien ze een lagere CO2-uitstoot omdat autobezitters over hun gebruik gaan nadenken.

Ook CDA- en VVD-kiezers willen rekeningrijden, blijkt uit het onderzoek. Van de Nederlanders die op deze partijen zeggen te stemmen, is ongeveer de helft voor. Een kwart (VVD-stemmers) tot een vijfde (CDA) is tegen. Daarmee kijkt de achterban dus anders tegen het fenomeen aan dan de partijen zelf. Mogelijk schrikken de rechtse coalitiepartners terug voor een woedende minderheid: van de kiezers van CDA en VVD zegt respectievelijk 8 en 11 procent boos te worden als rekeningrijden er echt komt.

beladen termen

De onderzoekers hebben in de vragenlijst woorden als kilometerheffing, vlaktaks of rekeningrijden niet gebruikt, omdat het beladen termen zijn. Onderzoeker Peter Kanne: ‘Als je vraagt naar een politiek beladen thema, kan een ondervraagde denken: oh, maar daar is mijn partij tegen. Terwijl we niet willen weten wat ­iemand van een term vindt, maar hoe hij of zij over het principe denkt. Zo beoordeel je kilometerbeprijzing op zijn merites.’ Nederlanders zeggen ja tegen een kilometerheffing, maar wel met een mits, concludeert Kanne. Of rekeningrijden een succes kan worden, hangt volgens hen onder meer af van of de overheid in staat is zo’n systeem technisch in te voeren en of er geld vrijkomt voor een beter en goedkoper openbaar vervoer. ‘Ook moet er iets worden verzonnen voor automobilisten uit de lagere middenklasse die geen alternatief hebben en veel meer gaan betalen’, aldus Kanne.

Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit aan de Radboud Universiteit en niet bij de opzet van het onderzoek betrokken, vindt het opvallend dat de CDA- en VVD-kiezers niet negatief staan tegenover rekeningrijden, terwijl je dat wel zou denken als je de politici van die partijen hoort. Volgens hem hangt de effectiviteit van het rekeningrijden voor het terugdringen van de files mede af van de opstelling van het bedrijfsleven. ‘Gaan werkgevers bijvoorbeeld flexibelere roosters hanteren, zodat men later of thuis kan gaan werken?’ <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Energierekening is steeds vaker een worsteling. 'Het had nog veel erger kunnen zijn'

Ruim een miljoen huishoudens worstelden in 2022 met het betalen van hun hoge energierekening. Dat is meer dan een verdubbeling, vergeleken met 2020. Waar zijn de problemen het grootst?

Afbeelding

Gaat je Nederlands achteruit als je bijna alleen maar Engelse boeken leest?

Veel jongeren luisteren Engelse muziek, kijken Engelstalige series en lezen steeds vaker een Engels boek. Maar wat betekent dat voor hun Nederlands? ‘Studenten kennen voor ‘impact’ geen Nederlands synoniem’

Afbeelding

Rijkswegen, viaducten en tunnels zijn te langdurig en te zwaar belast

Infrastructuur en Waterstaat heeft nu de handen vol aan achterstallig onderhoud. Nieuwe wegen, meer asfalt: dáár maakten politici graag goede sier mee. Maar nu blijkt dat geen viaduct of tunnel het eeuwige leven heeft.

Afbeelding

Ondernemer opent gratis supermarkt voor kwetsbare gezinnen: 'Op drijfzand kan je geen toekomst bouwen'

Gratis boodschappen doen? Vanaf dinsdag is dat mogelijk voor kwetsbare gezinnen uit Amsterdam Nieuw-West. De enige voorwaarde is dat ze hulp accepteren, zodat ze na acht maanden weer op eigen benen kunnen staan.

Afbeelding

Nieuwe richtlijn jeugdbescherming: wees terughoudend met uithuisplaatsingen en plaats kinderen sneller terug

Jeugdbeschermers moeten terughoudender zijn met het uit huis plaatsen van kinderen en vervolgens alles doen om die kinderen weer zo snel mogelijk thuis te laten wonen. Dat stelt de aangepaste richtlijn over uithuisplaatsingen.

Afbeelding

Reeën en herten zijn de grootste houtrovers: 'Zaailingen van bestaande bomen krijgen nauwelijks kans'

Houtroof uit de natuur is van alle tijden en geen trend vanwege de hoge energieprijzen. Maar de Nederlandse bossen worden wel ‘gesloopt’. Daders zijn reeën en herten.