*

Provincies vinden ‘windmolenstraf’ ongepast

Het gaat veel provincies niet lukken om in 2020 de beloofde aantallen windmolens op land te realiseren. Als ‘straf’ moeten ze hun tekorten tussen 2021 en 2023 dubbel compenseren met extra op te wekken duurzame energie. Maar de vertraging ligt meestal buiten hun macht, stellen zij: gebrek aan draagvlak, juridische procedures en obstakels die alleen het Rijk kan wegnemen.