Alweer een staking? Veel scholen gunnen minister Slob tijd

De actiebereidheid in het onderwijs lijkt minder groot dan in 2017. Toen bracht een landelijke staking zestigduizend basisschoolleerkrachten op de been. Zeker in het christelijk onderwijs is de animo afgenomen. ‘In plaats van boos weg te lopen, kun je beter met elkaar in gesprek blijven.’

Nederland

meer ‘Nederland’