Huis voor Klokkenluiders kreeg 365 meldingen in 2018

Bij het Huis voor Klokkenluiders kwamen vorig jaar 365 vragen om advies binnen van werknemers die in hun werk tegen een misstand aanliepen. In veertien gevallen was daadwerkelijk sprake van een mogelijke misstand.