*

‘Seksuele grens in speciaal onderwijs sneller gepasseerd’

Meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan meisjes op reguliere scholen. Zo zegt 27 procent ooit te zijn gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat in het regulier onderwijs voor 7 procent geldt.