Zorg om wegvallen opvang Zeeuwse tienermoeders

De fractie van SGP/ChristenUnie in Goes heeft het college van B & W gevraagd te onderzoeken of er samen met andere gemeenten een opvang voor tienermoeders kan komen. Dit nu het enige opvanghuis in de provincie gaat sluiten.

Nederland

meer ‘Nederland’