Ritalin werd 75 jaar geleden vernoemd naar de vrouw van de eerste maker

Niet alleen het Nederlands Dagblad jubileert. Ook wetenschappelijke doorbraken dateren van driekwart eeuw geleden. Zoals methylfenidaat, beter bekend als Ritalin.