Coalitievorming in de provincies verloopt stroef. Partijen worstelen met Forum voor Democratie

Twee provinciale coalities zijn nu rond. In Zuid-Holland gaat ChristenUnie-SGP met Forum onderhandelen.