Historicus James Kennedy gaat met commissie Canon van Nederland herijken

De protestants-christelijke historicus James Kennedy is benoemd tot voorzitter van een onafhankelijke commissie die de Canon van Nederland tegen het licht gaat houden.