Onderzoek naar schadelijke lessen Arabisch en islam

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laat een onafhankelijk onderzoeksbureau kijken naar informeel onderwijs in islamitische kring. De minister neemt vermoedens van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over dat het netwerk van radicaalislamitische leiders ‘wijder vertakt’ is dan voorheen.

Nederland

meer ‘Nederland’