*

Ook met pensioenakkoord blijft de toekomst van de aow-leeftijd onzeker

Het pensioenakkoord heeft in elk geval één aanzienlijk effect: de gemiddelde duur dat ouderen van hun pensioen kunnen genieten, stijgt op termijn van gemiddeld zo’n 18 naar ruim 20 jaar. De vakbeweging triomfeert, maar de vraag is of dat langere genieten een rustig bezit is.