*

Adviesraad pleit voor strengere selectie aan de poort door universiteiten

Universiteiten en hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen voor selectie aan de poort. Zo kan studie-uitval worden teruggedrongen. Bovendien kunnen onderwijsinstellingen zich beter van elkaar onderscheiden door te selecteren op studenten met specifieke talenten.

advertentie