Noordoost-Friesland is een krimpregio. Maar de mensen die er blijven wonen, zijn gelukkig

Het aantal inwoners daalt en het inkomen blijft achter. Toch zijn van alle Nederlanders Friezen het gelukkigst en het meest tevreden. Hoe is die ‘Friese paradox’ te verklaren?