De omslag naar kringlooplandbouw is al bezig

Het huidige voedselsysteem is volgens landbouwminister Carola Schouten ‘een bedreiging voor zowel mensen als de planeet’. Toch stelt ze geen harde eisen aan bijvoorbeeld het aantal dieren in de veehouderij.