Roofvogel weerspiegelt stand van de natuur

Natuurbeheerders monitoren roofvogels, die bovenaan de voedselpiramide staan. Elk jaar worden de jongen geringd, zodat zo veel mogelijk informatie beschikbaar komt als ze worden gevangen of teruggevonden.