ISO: zorgen over minder studenten op kamers

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is zeer verontrust over het feit dat het aantal studenten dat op kamers gaat, daalt als gevolg van de invoering van het leenstelsel.