*

E-mailtrackers gaven Duo stiekem te veel informatie

De Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) heeft zogenoemde trackingsoftware gebruikt in e-mails die aan studenten persoonlijk waren gericht. Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).