*

Plannen nodig voor digitale ramp - Nederland niet goed voorbereid

Nederland is niet goed voorbereid op digitale rampen: de ontwrichting van de samenleving door digitale problemen. Zo is niet duidelijk wie bevoegd is om in te grijpen bij ernstige calamiteiten. Ook moet er een overzicht komen van bedrijven en digitale systemen die onmisbaar zijn voor de ‘vitale processen’ in de samenleving.