OESO: Nederlandse leraar verdient best wel goed

Nederlandse leraren krijgen substantieel meer salaris dan hun collega’s in andere welvarende landen.