Natuurman Kees de Heer is er trots op dat hij ooit een hop heeft gezien in Nederland

De doorsnee Amsterdammer kent twee soorten vogels: sijsjes en drijfsijsjes. Maar vogelkenners turven in ons land wel vijfhonderd vogelsoorten en zij onderscheiden vijf belangrijke groepen: standvogels, broedvogels, doortrekkers, wintergasten en dwaalgasten.

Nederland

meer ‘Nederland’