Vluchtelingen: een splijtzwam of een zegen?

VluchtelingenWerk viert vandaag het veertigjarig bestaan. Welke rol speelden vluchtelingen in de Nederlandse geschiedenis? ‘Investeer in vluchtelingen, dan verdienen we dit als samenleving terug op de lange termijn’, is de conclusie van historicus James ­Kennedy.

Nederland

meer ‘Nederland’