2000 keer geweld in gevangenis

DEN HAAG - Gedetineerden zijn elkaar vorig jaar meer dan twaalfhonderd keer fysiek te lijf gegaan. Bewaarders werden bijna achthonderd keer geslagen, geschopt of met een geïmproviseerd wapen belaagd. Circa duizend keer moest een gewapend Intern Bijstands Team (IBT) er aan te pas komen om aan het geweld een eind te maken.

Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie op verzoek van deze krant heeft verstrekt. Het ministerie heeft geen idee of het geweld in gevangenissen toe- of afneemt. Zo zijn de cijfers van 2008 niet te vergelijken met die uit voorgaande jaren, omdat destijds ook verbaal geweld werd geregistreerd. Daarnaast werden in de jaren 2006 en 2007 niet de incidenten geteld, maar het aantal gedetineerden dat betrokken was bij een voorval. In beide jaren ging het om rond de 3500 gevangenen. Omdat meerdere gedetineerden bij één vechtpartij betrokken kunnen zijn, ligt het aantal incidenten du …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?