Canadees model kan migratiebeleid helpen en maakt streefcijfers ‘legitiem en haalbaar’

Nieuws
Richtgetallen kunnen helpen bij een realistisch migratiebeleid. ‘Zachte’ streefcijfers zijn daarbij te verkiezen boven ‘harde’ quota. Ook is het aantal arbeidsmigranten makkelijker te beperken dan het aantal asielzoekers. Over de hele linie is voorzichtigheid geboden, om geen al te hoge verwachtingen te wekken en teleurstellingen te voorkomen.
Remco Meijer / vk
donderdag 22 december 2022 om 06:00
Vluchtelingen wachten op opvang in Ter Apel.
Vluchtelingen wachten op opvang in Ter Apel. beeld anp / Kees van de Veen

Den Haag

Dat schrijft de Adviesraad Migratie in het woensdag verschenen advies Realisme rond richtgetallen. ‘Gebruik richtgetallen niet als een doel op zich, maar maak ze onderdeel van een brede visie op migratie’, schrijft de raad. ‘Het is ook nodig dat veel achterliggende maatschappelijke problemen (rond huisvesting, werk en sociale samenhang) worden aangepakt.’

De adviesraad ziet veel in het voorbeeld van Canada. ‘De wijze waarop Canada streefcijfers vaststelt en hanteert, kan inspiratie bieden voor Nederland.’ Burgers, via burgerraden, en uitvoeringsorganisaties krijgen daar een belangrijke rol toebedeeld in de politieke besluitvorming over de vraag aan welke migranten behoefte is. Dat maakt streefcijfers ‘legitiem en haalbaar’. Vier j..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.