Uiterlijk medio december uitspraak over eigen regie levenseinde

Nieuws
De rechtbank in Den Haag doet uiterlijk 14 december uitspraak in een zaak over het recht op regie bij het eigen levenseinde, en de hulp van anderen daarbij, na een als voltooid beschouwd leven. De zaak werd tegen de Staat aangespannen door de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De Staat zou, althans in de visie van de CLW, de burgers van Nederland het recht op die regie onrechtmatig onthouden.
anp
maandag 10 oktober 2022 om 10:55 aangepast 14:14
Afbeelding
beeld anp
anp

CLW vindt dat de houding van de Nederlandse regering niet strookt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt onder meer dat "een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven" en dat "geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is".

Dat regels nodig zijn, snapt CLW, en de middelen voor zelfdoding "hoeven niet bij de DA op het schap te liggen". De organisatie vraagt de rechter ook niet om de huidige wetgeving helemaal te blokkeren, want dat is aan de wetgever, maar wel om het onverkort handhaven daarvan onrechtmatig te verklaren. Voorkomen moet worden dat mensen geen andere optie zien dan bijvoorbeeld voor de trein springen.

Afhankelijk

De Staat zei dat de huidige wetgeving juist voorziet in een evenwicht tussen de plicht om het menselijk leven te beschermen, met name van kwetsbaren en wilsonbekwamen, en de "persoonlijke autonomie" bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Inmenging kan gezien die bescherming dus gerechtvaardigd zijn. "De wetgever kan niet iedereen plezieren en moet keuzes maken. Dat die in concrete gevallen pijnlijk zijn, neemt niet weg dat de wet moet worden gehandhaafd", aldus een van de raadslieden van de Staat.

Intussen staat de discussie niet stil, maar een enkele oproep om iets te doen is niet voldoende voor aanpassing nu, aldus de Staat. De hele kwestie is ook niks voor de rechtszaal, maar een kwestie voor de politiek. Zo is er nu een initiatiefwetsvoorstel voor "toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek."

CLW betoogde onder meer dat mensen in het algemeen, dus niet alleen ouderen, de zin en kwaliteit van hun leven kunnen beoordelen en moeten kunnen kiezen voor bewuste, gewilde levensbeëindiging. Nu zijn ze afhankelijk van het oordeel van artsen en de euthanasiewet, terwijl de wens om zelf te beschikken "een niet onaanzienlijke groep die niet genegeerd mag worden" aangaat. De Staat denkt daar anders over en verwees naar een onderzoek waaruit bleek dat het om 0,18 procent van de 55-plussers zou gaan. Hun redenen zouden "complex en veranderlijk" zijn. Mensen moeten ook tegen zichzelf worden beschermd.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Amsterdam mag studenten niet uitsluiten van energietoeslag

De gemeente Amsterdam sluit ten onrechte studenten als groep uit van de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen, zo heeft de rechtbank daar bepaald.

Afbeelding

Aruba verwelkomt prinses Amalia, Willem-Alexander en Máxima

Na een dag rust staan er weer een hoop activiteiten op de planning voor prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het gezelschap komt maandagochtend lokale tijd aan op Aruba. De planning van het begin van de dag staat vol officiële ontmoetingen.

Afbeelding

Kersttoespraak Willem-Alexander trekt op tv 1,8 miljoen kijkers

De koning pleitte ervoor dat Nederlanders elkaar vasthouden, ook in tijden van sterke emoties. ‘Democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen, hun zin krijgen’, zei Willem-Alexander.

Afbeelding

Boeren voeren actie bij bijeenkomst met minister van Landbouw Adema in Drachten

Een groep boeren met tractoren heeft een bijeenkomst van belangenorganisatie LTO Noord in Drachten aangegrepen om actie te voeren. Minister van Landbouw Piet Adema is er uitgenodigd als hoofdspreker.

Afbeelding

50 Oranjesupporters op kosten van Qatar naar het WK in ruil voor positieve berichten op social media

Amnesty International vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat een groep van vijftig Oranjesupporters op kosten van de regering van Qatar naar het WK voetbal gaat in ruil voor positieve berichten over het toernooi op sociale media.

Afbeelding

Prinses Amalia kan huis niet meer uit door bedreigingen

Prinses Amalia kan vanwege veiligheidsredenen haar huis "eigenlijk" niet uit. Dat vertelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag tijdens het persmoment van hun staatsbezoek in Zweden.