*

VluchtelingenWerk: Dwang in asielopvang ‘niet fraai maar noodzakelijk’

VluchtelingenWerk Nederland vindt het niet ideaal, maar wel noodzakelijk dat de regering gemeenten wil dwingen om asielzoekers op te vangen. Gisteren kondigde het kabinet aan om - als een gemeente dat niet doet - zelf vergunningen af te geven om gebouwen te gebruiken voor asielopvang.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie