*

De diepe vertrouwenskloof is vooralsnog niet te overbruggen in het stikstofberaad

Gespreksleider Johan Remkes vond het overleg met de boerenorganisaties ‘constructief’, maar de terugkoppeling van LTO-voorzitter Van der Tak naar de boerenactiegroepen eindigde in een keihard ‘nee’. Nederland kan zich opmaken voor de ‘hardste acties ooit’.

Nederland

meer ‘Nederland’