Dit constateert de Onderwijsinspectie op basis van een representatieve steekproef onder 160 middelbare scholen, waarbij schoolgidsen zijn geanalyseerd. De inspectie publiceert de definitieve uitkomsten pas dit najaar, maar vindt de voorlopige resultaten zo zorgelijk, dat deze week al een brief is verstuurd naar alle middelbareschoolbesturen.