*

Wet ‘hulp bij het stemmen’ kampt met dilemma: wie mag er mee in het hokje?

De ChristenUnie (CU) maakt zich zorgen of een nieuwe wet die het mogelijk maakt hulp te bieden in het stemhokje, op tijd ingevoerd kan worden.

Nederland

meer ‘Nederland’