Dat kan betekenen dat er de komende jaren nog meer mensen zullen overlijden door afgezegde behandelingen en gemiste diagnoses, denkt gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg, lid van een wetenschappelijke klankbordgroep die het oversterfteonderzoek volgt. ‘Ik denk dat de schade van uitgestelde zorg niet gering is. En dat het van groot belang is dat we het nader onderzoeken, zodat het in de toekomst eventueel voorkomen kan worden.’