*

Minister wil tempo in slachterijen niet verlagen

Landbouwminister Henk Staghouwer blijft herhaalde oproepen van de Tweede Kamer om de maximale bandsnelheid in slachthuizen te verlagen, vooralsnog naast zich neerleggen. Hij ziet juridische bezwaren en wil eerst nader onderzoek doen naar de effecten van zo’n algemene maatregel. Veel partijen wijten de voortdurende misstanden in sommige slachterijen aan de snelheid waarmee dieren er worden gedood. <

Nederland

meer ‘Nederland’