*

Homoacceptatie in Nederland groeit, ‘gender’ blijft omstreden

Nederlanders, ook christelijke, zijn de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk positiever over homoseksualiteit en genderdiversiteit gaan denken. 

Nederland

meer ‘Nederland’