*

Waarom thuisonderwijs niet nadelig voor het kind hoeft te zijn

Zijn de sociale vaardigheden van kinderen die thuisonderwijs krijgen minder goed dan die van schoolgaande leeftijdsgenoten? Het schaarse onderzoek dat er is, suggereert het tegenovergestelde.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie