*

De vogelgriep treft al ruim veertig soorten wilde vogels en leidt tot veel sterfte

De brandgans, grauwe gans en knobbelzwaan worden deze winter zwaar worden getroffen door de vogelgriep. Dit zijn wilde-vogelsoorten die heel talrijk zijn, waardoor hun voortbestaan niet op het spel staat. Maar ook kwetsbare soorten zoals de zeearend, smient en grote mantelmeeuw worden geraakt.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie