Baudet plaatst zich met zijn uitlatingen volgens Klaver buiten de rechtsorde.  En ‘als je democratische strijd als middel verwerpt, rest alleen politiek geweld’, stelt Klaver.