*

Het is zoeken naar balans voor het grondwaterpeil. ‘Ook onder water blijft methaan ontstaan’

Veengebieden die verdrogen, produceren veel CO2, maar als het grondwaterpeil te veel wordt verhoogd, ontstaan de minstens zo schadelijke broeikasgassen methaan en lachgas. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in het Utrechtse Zegveld onderzoekt de opties.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie