Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor het vroegtijdig signaleren van schulden bij inwoners. Wanneer rekeningen langere tijd onbetaald blijven, moeten woningcorporaties, energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars gemeenten daarover informeren. De gemeente moet vervolgens hulp aanbieden.