*

‘Eigen inwoners’ voorrang geven op de woningmarkt is niet langer taboe

Gemeenten mogen eigen inwoners straks voorrang gaan geven bij nieuwbouwprojecten. Een voorgenomen aanpassing van de Huisvestingswet maakt dat mogelijk. Steeds meer gemeenten hebben de wens om vooral goedkopere nieuwbouwhuizen eerst aan te mogen bieden aan de eigen bevolking, maar zij stuiten vooralsnog op juridische obstakels.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie