*

De leden van de Liturgische Kring zijn de kartrekkers voor de liturgieontwikkeling

De liturgie zoals deze in veel protestantse kerken wordt gevierd, komt voort uit de verdiensten van de Liturgische Kring. Deze studiekring, waarvan predikanten en kerkmusici alleen op uitnodiging lid kunnen worden, bestaat vandaag honderd jaar.

Nederland

meer ‘Nederland’