Hoe godsdienst te geven op openbare scholen: Vrijuit praten over het geloof, maar geen evangelisatie

Achtergrond
‘Komt mijn konijn in de hemel?’ ‘Bestaat er een God?’ Ook op openbare scholen kunnen zulke vragen besproken worden, tijdens lessen godsdienstig vormingsonderwijs. Die lessen zijn juist nu relevant, vindt lector Jan van Doleweerd: ‘Als je waardig wil samenleven in een maatschappij vol botsende levensbeschouwingen moet je kinderen al jong leren daarover in gesprek te gaan.’
Eymeke Verhoeven
zaterdag 9 oktober 2021 om 20:01
Jan van Doleweerd
Jan van Doleweerd beeld Dick Vos

Utrecht

‘Vroeger bezocht de dominee openbare scholen om kinderen te vertellen over het christendom. Toen dat voor hem te veel werd, ging de domineesvrouw. Vervolgens ontstond een lange traditie van vrijwilligers die godsdienst gaven. Daaruit is het Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) ontstaan’, vertelt pedagoog en theoloog Jan van Doleweerd. Die stichting en kenniscentrum Driestar educatief vroegen hem als ‘associate lector’ te onderzoeken hoe de PC GVO-vakdocenten verder kunnen professionaliseren. Zijn officiële installatie is net achter de rug. ‘Die leerkrachten zijn allemaal vakbekwaam en gemotiveerd. Maar de tijd staat niet stil: de samenleving verandert, net als de vragen die scholen stellen. Dus is praktijkge..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.