*

AZC’s woekeren met de ruimte: opvang dijt uit

De eerste bussen met vluchtelingen bereiken de noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan Asielzoekers in de Zeelandhallen op Walcheren. Mede door de komst van evacués uit Afghanistan moet de capaciteit worden uitgebreid. Er is een tekort aan opvanglocaties omdat meer mensen asiel aanvragen. Ook is er een gebrek aan woningruimte, waardoor statushouders langer in de opvang blijven. Het kabinet deed al een oproep aan gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden. <

Nederland

meer ‘Nederland’