In de meeste ziekenhuizen ligt de vaccinatiegraad aanzienlijk hoger dan het huidige landelijke percentage van 75 procent. Toch zijn experts er, met het oog op versoepelingen, niet gerust op. In zes van de 31 ondervraagde ziekenhuisinstellingen ligt het percentage in het ziekenhuis gevaccineerde medewerkers boven de 90 procent. Twaalf ziekenhuizen prikten tussen de 80 en 90 procent van hun eigen personeel, en nog eens drie ziekenhuizen prikten tussen de 70 en 80 procent. Alle ziekenhuizen benadrukken dat de percentages minima zijn: het gaat alleen om medewerkers die zij zelf hebben geprikt. De daadwerkelijke vaccinatiegraad ligt hoger, omdat een deel van het ziekenhuispersoneel een prik kreeg bij de GGD of de..