De Neder-Germaanse Limes betreft de grens van het Romeinse Rijk in de Romeinse provincie Neder-Germanië. Zo’n tweeduizend jaar geleden beschermde de limes het Rijk eeuwenlang tegen invallen van Germaanse stammen. Het gaat om een deel van de Romeinse limes in Nederland en Duitsland, dat onderdeel is van de veel grotere grens van het Romeinse Rijk in Europa en Noord-Afrika. Hiervan werden delen al eerder op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Langs de grens zijn resten van forten, legioensbases en wachttorens te vinden. De Neder-Germaanse limes loopt van Katwijk aan Zee, via Utrecht en Arnhem, naar Duitsland, in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Onder meer bij Nijmegen zijn nog resten te zien. H..