*

Niet het motief van de schutter bepaalt wat zijn schoten bereiken

Kun je een poging tot liquidatie direct een terroristische aanslag noemen? Niet op grond van de motieven, zolang die nog onbekend zijn. Wel met een blik op de gevolgen, voorzover die meteen zichtbaar of te voorzien zijn.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie