*

Meer meldingen van uitbuiting door eigen ouders

In 2020 hebben zich méér kinderen bij het Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) gemeld die zeggen dat ze worden uitgebuit door (een van) hun ouders. Ging het in 2019 nog om 16 meldingen, in 2020 waren dat er 28. In veruit de meeste gevallen is er sprake van uitbuiting door seksueel misbruik.

Nederland

meer ‘Nederland’