*

Nederlands klimaatbeleid sukkelt: buurlanden reduceren hun broeikasgassen minstens twee keer zo veel

In vergelijking met buurlanden moet Nederland de komende jaren het meeste werk verzetten om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ons land staat er beroerd voor: vergeleken met de buren zijn broeikasgasemissies sinds 1990 het minst gedaald. En de emissie per hoofd van de bevolking is het hoogst.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie