In totaal vinden er in juli 49 festivals plaats in Nederland. In juli 2019 waren dat er nog zo’n 146. De meeste festivals die niet doorgaan, zijn naar 2022 verhuisd. Dat de meeste festivals nog niet door kunnen gaan, is geen verrassing, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ‘We hebben lang moeten wachten op het garantiefonds. Als dat er eerder was geweest, hadden organisatoren eerder gedurfd om harde verplichtingen aan te gaan.’ Zo komen sommige festivals in tijdnood met het strikken van leveranciers of krijgen ze niet op tijd de vergunningen rond. Bovendien is er her en der nog een flink tekort aan personeel, zegt Schans. <